از جمله جاذبه های گردشگری طبیعی و تاریخی آنتالیا، می توان به موارد ذیل اشاره کرد


مسجدهای آنتالیا

کلیسای عزیز نیکولاس