مرکز ملی کنفرانس و نمایشگاهی شانگهای ( National Convention & Exhibition Center )


تاریخچه

 

 

مشخصات فنی

 

 

رویدادهای مهم

 

 

خدمات و امکانات