اسکله و خیابان باند، چیزی در حدود یک و نیم کیلومتر طول دارد. معماری هایی که روی اسکله و خیابان باند طراحی شده اند، اغلب در قسمت غربی آنجا طراحی شده و معمولاً آن قسمت همیشه شلوغ ترین قسمت این اسکله است.


یکی از مکان های دیدنی و تفریحی در بین گردشگران تور چین، اسکله و خیابان باند است. این منطقه به صورت ساحلی با اسکله های بسیار زیبا در شهر شانگهای قرار گرفته است. معماری هایی که برای طراحی این اسکله در نظر گرفته شده شامل سبک های گوتیک، باروک، کلاسیک، رومی و ... است. طبق گفته مردم بومی منطقه شانگهای، گردشگرانی که به اسکله و خیابان باند سر می زنند اغلب برای پیاده روی و عکس گرفتن از این منطقه بسیار تماشایی به آنجا می روند و ساعات خود را می گذرانند.

اسکله و خیابان باند، چیزی در حدود یک و نیم کیلومتر طول دارد. معماری هایی که روی اسکله و خیابان باند طراحی شده اند، اغلب در قسمت غربی آنجا طراحی شده و معمولاً آن قسمت همیشه شلوغ ترین قسمت این اسکله است. این اسکله در طول مدت صد سال گذشته به صورت یک سمبل برای مردم شهر شانگهای در آمده است. اگر شما گردشگران از زبان بومیان این منطقه، قسمت رمانتیک ترین گوشه ی این شهر را شنیدید، بدانید منظورشان دیوار هزار و هفتصد متری واقع در کناره رودخانه است.

اسکله و خیابان باند در زمان های بسیار دور، یک گذرگاه گل آلود بود که با گذر زمان و ساخت شهرک های ساختمانی این اسکله رونق گرفت و به یک بندر تجاری مهم تبدیل شده است. شهردار شهر شانگهای، گذرگاه های کنار رودخانه ها را در برابر هر گونه طغیان رودخانه مقاوم سازی کرده اند. پیشنهاد ما به شما گردشگران برای زمان سر زدن به اسکله و خیابان باند، هنگام شب است. علت این است که نور پردازی هایی بر روی آب ها انجام می شود و از نور و رنگ های شاد و متنوعی که در فضا استفاده می گردد هر کسی را به وجد خواهد آورد. برای سر زدن به این اسکله، نیازی به پرداخت پول نیست. در اطراف این اسکله، هتل ها و رستوران های متعددی وجود دارد که در صورت نیاز به آنجا می توانید مراجعه نمایید.