از آن جایی که اژدها نماد قدرت امپراتوران چین به حساب می آمد در جای جای معبد مینگ مجسمه هایی از اژدها قرارداده شده است.هم چنین تندیس هایی از شیر و نقوش استادکاران ماهر چین باستان که بر در و دیوار نقش بسته نیز در کنار این اژدها ها خودنمایی می کند.


معبد مینگ آرامگاهی با شکوه از 13 امپراتوری سلسله مینگ می باشد که در شمال غرب پکن در منطقه چانگ پینگ واقع شده است. سالانه میلیون ها گردشگر توسط تور چین برای بازدید به این معبد که در سال 2003 در فهرست جهانی یونسکو به ثبت رسید و به بهترین معبد پکن شهرت دارد می آیند.

آرامگاه های معبد مینگ به لحاظ ساخت و سبک و سیاق معماری همه مشابه هم هستند و تنها اندازه های آن ها با هم متفاوت است. قدیمی ترین ساختمان معبد مربوط به آرامگاه چانگ است که درسال 1409 بنا نهاده شد و به مدت 4 سال ساخته شده است. این آرامگاه محل دفن ژو دی و ملکه اش می باشد که سه حیاط پوشیده از درختان کوچک دارد.

سالن های معبد چانگ همگی دارای کاشیکاری با رنگ های زیبا و خیره کننده است. بزرگترین معبد این مجموعه معبد چانگ لینگ و کوچکترینشان معبد یونگ نام دارد. در معبد یونگ، همه آرامگاه ها به وسیله مسیری به نام راه مقدس به یک دیگر مرتبط هستند. باستان شناسان در یکی از آرامگاه های این معبد به واسطه حفاری آثار و اشیایی از گذشته کشف کرده اند که در همان محل در معرض نمایش قرار گرفته است. همچنین در این کند و کاو ها، دالانی زیرزمینی یافت شده که هم اکنون برای بازدید گردشگران تور چین قابل تردد است و گردشگران بعد از عبور از این دالان مخفی به کاخ سنگی به مساحت 1195مترمربع و دارای 5 سالن وارد خواهند شد و می توانند از دیدن آثار تاریخی معبد بهرمند شوند.

از آن جایی که اژدها نماد قدرت امپراتوران چین به حساب می آمد در جای جای معبد مینگ مجسمه هایی از اژدها قرارداده شده است.هم چنین تندیس هایی از شیر و نقوش استادکاران ماهر چین باستان که بر در و دیوار نقش بسته نیز در کنار این اژدها ها خودنمایی می کند.