بر اثر حمله مغول ها و ایجاد مسیرهای تجاری جدید، از رونق جاده ابریشم کاسته شد و غار موگای در اثر وزش شن های صحرا مدفون ماند. در نهایت در سال 1890 میلادی، کاهنی از کائوئیستی به نام "وانگ یوآنلو"، اتفاقی به درون غار سُر می خورد و اسرارش را کشف می کند. هم اکنون غار موگای به مکان شگفت انگیزی برای بازدید درغالب تور چین مبدل شده است.


غار موگای که هر ساله مسافران تور چین برای بازدید به این مکان می آیند سرگذشتی شنیدی دارد. " یوان ژون " راهب بلند آوازه بودایی، به رسم پیشینیان برای مراقبه در اطراف دون هوانگ به دل کوه پناه برده و غار کوچکی در آنجا می تراشد. بعدها شروع به نقاشی رویای آسمانی خود بر دیواره های غار می کند. نقاشی او جز نخستین نقاشی های از این نوع بود که در سال 366 میلادی بر دیوار غار موگای نقش بست.

غار موگای در مسیر جاده ابریشم در جنوب شرقی دون هوآنگ، در استان گانسو از کشور پهناور چینواقع شده است. جاده ابریشم علاوه بر مسیر تردد کاروان های تجاری و مسافران ، راهبانی که به دنبال مراقبه و دوری از شلوغی جامعه بودند را نیز در خود سکنی می داد. « یوان ژون » سال ها بعد در حالی که راهبانی که همچون او در این مکان الهاماتی داشتند همراهی اش می کردند بار دیگر به غاری که تراشیده بود قدم گذاشت. هر یک از آن ها در کنار غار قبلی، برای مراقبه شروع به کندن اتاقک هایی کردند و دیوارهای آن را با نقاشی هایی از بودا و بهشتی که در آیین بودا توصیف شده بود هنرمندانه مزین کردند.

علاوه بر تصاویر بودایی، نقاشی ها نمایشگر سلسله هایی که در چین حکومت می کردند و هر کدام ویژگی خاص خود را داشتند، نیز بود. تصاویری از امپراتوران، افراد گارد و جنگجویان، دوشیزگان و حتی مردم عادی در این میان به چشم می خورد. به این ترتیب غار موگای با 492 پرستشگاه و به طول کلی 25 کیلومتر به غار هزاربودا، یکی از منابع مهم آیین بودا و همچنین هنر بودایی در کل جهان شناخته شد.

اما چندی بعد بر اثر حمله مغول ها و ایجاد مسیرهای تجاری جدید، از رونق جاده ابریشم کاسته شد و غار موگای در اثر وزش شن های صحرا مدفون ماند. در نهایت در سال 1890 میلادی، کاهنی از کائوئیستی به نام "وانگ یوآنلو"، اتفاقی به درون غار سُر می خورد و اسرارش را کشف می کند. هم اکنون غار موگای به مکان شگفت انگیزی برای بازدید درغالب تور چین مبدل شده است.