طی بازدید خود در تور چین حتما زمانی را برای آشنایی بیشتر با برج طبل و برج ناقوس اختصاص دهید. برج طبل در دوران پادشاهی یکی از امپراتوران یوان، به نام کوبلای خان ساخته شد. برج طبل در گذشته محلی برای نگهداری زمان بود. ساعات روز به وسیله ی ساعت های آبی موجود در برج، سنجیده می شد. 24 طبل نیز در این برج نصب شده بود که متاسفانه در حال حاضر تنها یک طبل از آن ها برجا مانده است.


برج طبل و برج ناقوس دو برج در کنار یک دیگر هستند که در دوران امپراتوری سلسله یوان و سلسله مینگ ساخته شدند.معادل انگیلسی برج طبل و برج ناقوس، گولو و ژانگلو است. این برج ها برای ثبت اوقات رسمی توسط کارمندان در پکن بنا شدند. برج طبل و برج ناقوس از سال 1272 در دوران یوان و بعد از آن در دوران مینگ و کینگ، مرکز تاریخ پکن بوده اند.

طی بازدید خود در تور چین حتما زمانی را برای آشنایی بیشتر با برج طبل و برج ناقوس اختصاص دهید. برج طبل در دوران پادشاهی یکی از امپراتوران یوان، به نام کوبلای خان ساخته شد. برج طبل در گذشته محلی برای نگهداری زمان بود. ساعات روز به وسیله ی ساعت های آبی موجود در برج، سنجیده می شد. 24 طبل نیز در این برج نصب شده بود که متاسفانه در حال حاضر تنها یک طبل از آن ها برجا مانده است.

ساختمان برج طبل دارای زیربنای آجری به مساحت 4 متر با دو طبقه چوبی، جمعاً به ارتفاع 46.7 متر ساخته شده است. طبقه دوم برج برای بازدید عموم به صورت نمایشگاه برج طبل مهیا شده و طبقه اول محل کمیته ترویج هنر چین است.

در گذشته، اعلام ساعت به این صورت بود که طبل را 18 مرتبه سریع و 18 بار به صورت آرام می نواختند. هنوز هم در طبقه دوم، نمایش طبل برای گردشگران تور چین اجرا می شود.

100 متر دورتر از برج طبل، برج ناقوس به عنوان بخشی از معبد نینگ واقع شده است. این برج اندکی بعد از ساخته شدن ویران گردید؛ اما در زمان امپراتوری یانگل بازسازی شد. سال ها بعد، بار دیگر برج ناقوس تخریب شد و اینبار امپراتور کیانلانگ در طی دوسال آن را کاملا بازسازی کرد.

برج ناقوس مساحتی بالغ بر 6000متر مربع به خود اختصاص داده است. این برج با ارتفاع 47.95 متر، در دو طبقه از جنس آجر و چوب ساخته شده است. علت نام گذاری برج، ناقوس بزرگ 63 تُنی است که به ارباب ناقوس های قدیمی مشهور است. این ناقوس، به ارتفاع  7 مترو پهنای 3.4 متر در دل برج ناقوس جای دارد.