قسمت پرطرفدار بعدی هنگام سر زدن به معبد بهشت، دیوار انعکاس صدا است. این دیوار قابلیت این را دارد که اگر دو طرف آن قرار بگیرید و صحبت کنید طرف مقابل شما در آن طرف دیوار صدای شما را کاملاً متوجه می شود. از دیوار انعکاس، در زمان های بسیار قدیم به عنوان تئوری امواج استفاده می کردند.


اگر به دنبال یکی از زیباترین معابد در دنیا باشید، سر زدن به معبد بهشت بهترین گزینه است. معبد بهشت جزو فهرست 10 تای برتر از معابد زیبا قرار گرفته است. معبد بهشت را امپراطوری مینگ و چینگ در قرن چهاردهم میلادی بنا کرده اند. هدف از این کار، تاسیس عبادت گاهی برای امپراطوری خودشان بوده است.

هدف از ساخت این معبد، یک قربانی در راه خدا بوده است. تجربه ای که هنگام سر زدن به معبد بهشت می تواند برای بسیاری از گردشگران جالب باشد، رفتن به قسمت بیرون دروازه ها و قرار گرفتن بر روی سنگ ها و صحبت کردن در آنجا است. صدا به صورت بسیار جالبی انعکاس پیدا می کند. همین طور که روی سنگ ها جلوتر بروید، تکرار انعکاس صدا را خواهید شنید.

قسمت پرطرفدار بعدی هنگام سر زدن به معبد بهشت، دیوار انعکاس صدا است. این دیوار قابلیت این را دارد که اگر دو طرف آن قرار بگیرید و صحبت کنید طرف مقابل شما در آن طرف دیوار صدای شما را کاملاً متوجه می شود. از دیوار انعکاس، در زمان های بسیار قدیم به عنوان تئوری امواج استفاده می کردند.

محیطی که دیوار انعکاس دارد چیزی بالغ بر 193 متر است. قطعا در سفر با تور چین به دنبال تنوع در تفریحات و تماشای جاهای بسیار جالبی خواهید بود. در این معبد، سرو نه اژدها بسیار معروف و تماشایی وجود دارد. علت نام گذاری این نام، شاخه های متعددی که از کنار یکدیگر رد شده اند و منظره جالبی را درست کرده است.

قدمتی که این درخت سرو دارد به پانصد سال پیش بر می گردد. محل اقامت چینی ها در زمان های گذشته جایی به عنوان شهر ممنوعه بوده و جالب است بدانید که خانه های خود را هیچ گاه بزرگتر از معبد بهشت که برای خدای خود ساخته بودند بزرگتر نمی ساختند. این بنا هم اکنون، یکی از آثار سالم به جا مانده از دوران گذشته به شمار می رود.