رودخانه بزرگی از وسط شهر گوانجو می گذرد که شهر را به دو قسمت عمده شمالی و جنوبی تقسیم می کند. نام این رودخانه مروارید است ولی به رودخانه کنتون هم نامیده می شود.


رودخانه کنتون یا رودخانه مروارید واقع در استان گوانگ دونگ ، در شهر گوانجو .

سر منشا این رودخانه از به هم پیوستن تعداد زیادی رودخانه دیگر است و به دریای جنوبی چین میریزد.

یکی از زیبایی ها و جاذبه های شهر گوانجو محسوب می شود .

قایق سواری بر روی این رودخانه زیبا در شب و مشاهده چشم اندازهای نورانی شهر گوانجو آسمان خراش های آن یکی از دیدنی ها گوانجو محسوب می شود و به مسافران توصیه می شود که گشت قایق کروز بر روی رودخانه مروارید را از دست ندهند.