این معبد در گذشته به عنوان نقطه توقف برای راهبان مبلغ آسیایی بوده است. معبد گوانگشیائو نقش بسیار مهمی در انتشار عناصر مختلف بودایی از جمله مدرسه فرمانداری، شینگون بودایی و زمین خالص برای مردم چین بوده است.


معبد گوانگشیائو واقع در خیابان گوانگشیائو در شهر گوانجو است. در زبان چینی این معبد به معنای معبد پرستی و روشنایی معنا می شود. معبد گوانگشیائو، یکی از بزرگترین و تاثیر گذار ترین معابد در گوانجو با تاریخ بیش از هزار و هفتصد سال است. طبق گفته بومیان منطقه چین، از زمان تاسیس شهر گوانجو معبد نیز با آن ساخته شده است.

معبد در ابتدا محل اقامت پرنس ژائو جیاندا نسل سوم پادشاه ناوی در دوران سلسله هان غربی دویست و شش سال پیش از میلاد بود. برای بودیسه ها معبد گوانگشیائو همیشه بسیار مهم بوده است. در داخل سالن معبد، سه مجسمه بودایی ساخته اند. در واقع سه شخصیت با نام های sakyamuni،  manjusri، visvabhadra به عنوان، سه صومعه هوایان بوده اند.

زمانی که وارد معبد می شوید در مقابل سالن ها دو ستون باستانی سنگی وجود دارد که مظلومیت بودایی که به عنوان جریان دار صومعه خدمت می کنند وجود دارد. همه زیبایی ها و طراحی های معبد گوانگشیائو به سلسله تانگ بر می گردد. یکی از شش بنیان گذار بودیسم چین با نام  huinengدر معبد، موهای خود را تراشید و به راهب تبدیل شد.

این معبد در گذشته به عنوان نقطه توقف برای راهبان مبلغ آسیایی بوده است. معبد گوانگشیائونقش بسیار مهمی در انتشار عناصر مختلف بودایی از جمله مدرسه فرمانداری، شینگون بودایی و زمین خالص برای مردم چین بوده است. بسیاری از کتاب های مقدس بودایی در این معبد ترجمه گردیده اند. بین قرن چهارم تا دهم بسیاری از راهبان از جنوب آسیا به ویژه هند یا سرزمین اصلی چین به معبد گوانگشیائو آمده اند. در طول این دوران معبد به اوج شکوفایی خود رسیده بود.

در قرن های بعد، برخی از راهبان برای تبلیغ بودیسم به این معبد می رفتند. این معبد در قرن هفدهم در معرض فروپاشی قرار گرفت و اصلاحاتی جزئی در آن صورت پذیرفت. در این قرن، بسیاری از ساختمان ها و دیوارهای معبد تخریب و اشغال شدند؛ اما در دهه 1980 معبد دوباره توسط راهبان بودایی راه اندازی و تعمیر گردید.