یکی از چهار معبد بودایی در چین به معبد بانیان اختصاص دارد. این معبد دارای، مجموعه غنی از آثار فرهنگی است که در داخل و خارج از گوانجو بسیار معروف هستند. ساخت اولین بار معبد بانیان توسط فردی به نام لی دیترویت بزرگ در سلسله آهنگ بوده در این مکان برای ساخت معبد مجبور شد شش درخت را قطع نماید و علت نام گذاری شش بانیان بر روی معبد به همین خاطر می باشد.


در نزدیکی های کنسول گری های خارجی معبد بانیان قرار گرفته که در سال پانصد و سی و هفت میلادی بنا شده است. نام دیگر این معبد به معبد درختان شنی بین مردم بومی منطقه گوانجو رایج گردیده است. افرادی که در شهر گوانجو چین زندگی می کنند، زمانی که فرزند جدیدی به دنیا می آورند به معبد بانیان می روند و در مقابل مجسمه معروف آنجا یعنی بانیان برای فرزندشان برکت می طلبند.

این معبد را راهبان tanyu توسط سفارشات امپراتور وواز لیانگ ساخته اند. معبد بانیان را یک بار پس از ساختن طی درگیری می سوزانند و در زمان سلسله سونای شمالی مجدداً بازسازی می کنند. همچنین این معبد پس از ساخت از بانیان به شش بانایان تغییر نام می دهند و یک شعر مشهوری برای معبد شان در نظر می گیرند.

ساختار اصلی معبد در سال 1097 شکا گرفته است. برای ساخت این معبد از رنگ های متعددی استفاده شده که به آن بتکده گل می گویند. پایه و اساس شکل این معبد به صورت هشت ضلعی ساخته شده و زیبایی خاصی را به خود گرفته است. در سال 1373میلادی که از آتش سوزی آن می گذشت در سلسله مینگ بازسازی و مجدداً یک بار دیگر در سال 1900 یک سری تعمیرات بر روی معبد صورت پذیرفت.

یکی از چهار معبد بودایی در چین به معبد بانیان اختصاص دارد. این معبد دارای، مجموعه غنی از آثار فرهنگی است که در داخل و خارج از گوانجو بسیار معروف هستند. ساخت اولین بار معبد بانیان توسط فردی به نام لی دیترویت بزرگ در سلسله آهنگ بوده در این مکان برای ساخت معبد مجبور شد شش درخت را قطع نماید و علت نام گذاری شش بانیان بر روی معبد به همین خاطر می باشد.

معبد بانیان در شمال گوانجو ساخته شده است. در زمان ورود به معبد بانیان به یک دروازه که نام آن کوه است برخورد می کنید که سالن بسیار شیک و سنتی دارد و نام آن  tianwang است. معماری منحصر به فرد این معبد توجه هر بیننده ای را به خود جلب می نماید.