نکات بسیار جالبی در مجسمه های ارتش تراکوتا وجود دارد که توجه گردشگران داخلی و خارجی را به خود جلب نموده است. اندازه ی مجسمه ی سربازان دقیقا به اندازه ی یک انسان واقعی می باشد اما چهره های هر سرباز با دیگری متفاوت است. کلاه خود و لباس سربازان کاملا هویدای پوشش سربازان چینی آن زمان می باشد.


ارتش تراکوتای چین یک ارتش سفالین است که به عنوان یکی از جاذبه های گردشگری زیبا و عجیب شهر شیان و کشور چین محسوب می شود. هنگامی که کشاورزان شرق شیان در سال1974 برای دسترسی به آب در حوزه ی کوهستان لیشا به حفاری مشغول شدند، نمی دانستند که به جای آب، ثروت دیگری درون این خاک نهفته است. آنها پس از حفر زمین آن منطقه با گنجینه ای از مجسمه های سفالی مواجه شدند که به لحاظ تعداد و تراش در نوع خود بی نظیر بود. مجسمه ی 8هزار سرباز چینی که بعدها ارتش تراکوتا نام گرفتند.

باستان شناسان و تاریخ دانان زیادی برای بازدید از این شگفتی و کشف علت ساخت این مجسمه ها پای به چین و شهر شیان گزارده اند. تلاش باستان شناسان و تاریخ دانان سرانجام  پرده از راز مجسمه های سفالین برداشت.

تاریخچه ی ساخت مجسمه های تراکوتا به 221 سال قبل از میلاد باز می گردد. زمانی که اپراتور چین تصمیم گرفت که فرماندهی اش را پس از مرگ در دنیای باقی نیز ادامه دهد. بدین سبب مجسمه سازان چینی را به ساخت هزاران سرباز چینی گمارد تا پس از مرگ لشگری برای پادشاهی اش داشته باشد. سپس دستور داد که این سربازان را همراه او هنگام مرگ دفن کنند.

نکات بسیار جالبی در مجسمه هایارتش تراکوتا وجود دارد که توجه گردشگران داخلی و خارجی را به خود جلب نموده است. اندازه ی مجسمه ی سربازان دقیقا به اندازه ی یک انسان واقعی می باشد اما چهره های هر سرباز با دیگری متفاوت است. کلاه خود و لباس سربازان کاملا هویدای پوشش سربازان چینی آن زمان می باشد.

بر طبق کندوکاوها سربازان سفالیارتش تراکوتا توسط دو گروه بزرگ کارگران محلی و مجسمه سازان ساخته شده اند. رسم آن دوران براین بود که سازنده ی هر اثر نام خود را بر روی آن حک می کرد. در صورتیکه که مجسمه ها با مشکلی مواجه بود از طریق نام حک شده با سازنده ی خاطی برخورد می شد.