در این مطلب قسمت معرفی آداب و رسوم و برخی از جشن های مخصوص ارمنی ها را داریم . این مطلب که آگاهی شما را در مورد ارمنستان و ارمنی ها بیشتر می کند را دنبال کنید و با کوچر همراه باشید .


آداب و رسوم هر کشور ریشه در تاریخ و مردم آن کشور دارد . در طول تاریخ هر کشور اتفاقاتی رخ داده است که فراموش کردن آن برای مردم یک ملت غیرممکن است و به همین سبب هر ساله در هر کشور به بزرگداشت و یادبود رخداد هایی می پردازند که برایشان از اهمیت بالایی بر خوردار است . مجموع این مراسم ها و یکسری از فعالیت های دیگر عامل به وجود آمدن آداب و رسومی است که متعلق به یک کشور به خصوص است و برای مردم آن کشور جزو حیاتی ترین فعالیت ها محسوب می شود .

آداب و رسوم میتواند شامل یادبود ها ، بزرگداشت ها ، جشن ها و بسیاری دیگر از فعالیت هایی باشد که در تمام جهان به نام آن کشور شناخته می شود . اهمیت آداب و رسوم ها و انجام صحیح آنها فوق العاده بالاست به قدری که در طول تاریخ طولانی یک کشور همیشه مورد احترام و ارجمندی برای مردم قرار داشته است و همواره این آداب ها را به فرزندان خود آموزش می داده اند . این آداب و رسوم بعد از گذشتن از هر نسل ارزش بیشتری پیدا کرده است و به پا داشتن آن برای مردم بسیار مهم تر می شده است .

مردم هر کشور از آداب و رسوم خود مثل یک شیء شکستنی محافظت می کنند و آنرا از هرگونه آسیب و خراشی دور نگه می دارند . آنها این شیء را در امن ترین گوشه زندگی خود نگه می دارند و آنرا به قیمت جان خود دوست دارند . حتی یکی از مهم ترین علل ایستادن در برابر دشمنان مختلف حفظ این آداب و رسومی است که در دل تاریخ پر پیچ و خم آنها دست به دست منتقل شده است و به آنها رسیده است .

ارمنستان هم کشوری است که دل خود تاریخ عظیمی را نگه می دارد و مردم آن برای حفاظت از آن تلاش زیادی می کنند . مردم این کشور هرساله به برگزاری جشن ها و یادبود هایی می پردازند که شرکت کردن در آنها جز واجباتشان محسوب می شود . در مطالبی که قصد ارائه آنها به شما را داریم می خواهیم بعضی از جشن ها و یادبود هایی را بررسی کنیم که سال های زیادی است مردم ارمنستان به برگزاری و بزرگداشت آنها می پردازند .

شما می توانید با انتخاب هر یک از موارد موجود در ستون سمت چپ به آشنایی بیشتری با آنها بپردازید و در مورد هرکدام از آنها اطلاعات بیشتری کسب کنید .