ژاپن کشوری کوچک از نظر مساحت ولی قدرتمند از نظر اقتصادی ، نظامی و سیاسی واقع در شرق آسیاست که به صورت جزیره ای محصور در آب است و مرز زمین با هیچ کشوری ندارد ولی با کشورهای کره شمالی ، کره جنوبی ، چین ، تایوان و روسیه مرز آبی دارد .


پایتخت کشور ژاپن شهر توکیو است، یکی از عجیب ترین شهرهای جهان از نظر جمعیت ، وسعت ، تکنولوژی و مدرن بودن .

 

تاریخچه :

این کشور از زمان های دور به طور پیوسته با امپراطوری چین در مناقشات مرزی و جنگ دائمی بوده است .

 

جمعیت و جغرافیا :

 

همسایگان ژاپن :

از غرب با کره شمالی و جنوبی  ، از شمال غرب و جنوب غرب با چین

 

اطلاعات عمومی :

زبان ژاپن :

واحد پول ژاپن :

شهرهای مهم ژاپن :