شهر شیامن از جمله شهرها و بندرهای مهم چین است که بعد از شهرهای مهم چین از قبیل پکن، شانگهای، گوانجو، شنزن، به سرعت در حال طی کردن مراحل پیشرفت و مدرن شدن است. شاید تا همین چند سال پیش کمتر کسی در دنیا اسم این شهر را شنیده بود. اما با رشد سریع اقتصادی این شهر امروز یکی از اصلی ترین شهرهای چین محسوب می شود.


موقعیت : جنوب شرقی چین

مرکز استان فوجیان

شهری بندری و از بندرهای مهم و استراتژیک چین بخاطر نزدیکی به منابع سنگ استان فوجیان

حدود 9 میلیون جمعیت

از قطب های گرشگری چین ، مقصد اول گردشگری داخلی چین در 2016

آب و هوایی شرجی گرم ، در شهر می توانید منظره های از شهری سرسبز با نخل پوشیده شده را ببینید.

نزدیکی به تایوان و مرز آبی

ساحل اقیانوسی و مواج

مهد صنعت سنگ در چین

برگزاری نمایشگاه بزرگ بین المللی سنگ چین در شهر شیامن