شهر ایوو YIWU یکی از شهرهای کوچک ولی مهم کشور چین محسوب می شود.


شهر ایوو را شاید تا همین چند سال پیش خیلی از چینی ها هم نمی شناختند چه برسد به خارجی ها و ایرانی ها ولی الان قضیه به کلی فرق کرده است.

 

تاریخچه :

 

موقعیت جغرافیایی :

 

وسعت و جمعیت :

 

دیدنی ها

 

نقشه: