شرایط ثبت و ضوابط ثبت شرکت و خدمات مربوط به آن به همراه اطلاعاتی کلی از قوانین حقوقی کشور چین در این مطلب جمع آوری شده است .


شركت با عنوان دفتر نمايندگي در چين:
Representative Office RO
دفتر نمايندگي شركت در چين محلي است به نمايندگي از شركت مادر كه روابط بين شركت مادر و دفترنمايندگي را مديريت ميكند.
شركت مادر خارجي بايد سابقه اي بيش از 2 سال داشته باشد. يك دفتر نمايندگي به عنوان يك نهاد مجزاي قانوني شناخته نميشود، نميتواند هر فاكتوري را صادر كند و هر درآمدي را بدون ماليات متعلق به خود بداند، تمامي هزينه هاي يك دفتر نمايندگي بايد توسط شركت مادر تامين شوند.
اما به هر حال يك دفتر نمايندگي ميتواند حساب بانكي مجزا داشته باشد، و براي حفظ ارتباط با مشتريان به استخدام نيروي محلي بپردازد.
شركت تماما خارجي
Wholly Owned Foreign Enterprises WOFE
يك WOFE يك شركت مسئوليت محدود با سرمايه گذاران 100% خارجي است.
اين نوع شركت محبوبترين نوع شركت در ميان سرمايه گذاراني است كه تمايل دارند در يكي از زمينه هاي زير به فعاليت بپردازند:
تجارت، توليد، گسترش نرم افزار، خدمات مشاوره اي و مديريتي و ساير فعاليت هاي سودآور. بسياري از شركت هاي خارجي اين نوع شركت را انتخاب ميكنند به دليل اينكه اين نوع شركت امكان اين را به آنها خواهد داد كه 100% سهام را به نام سهامداران خارجي كنند.
شركت سرمايه گذاري مشترك
JV (Joint venture) :يك شركت با مسئوليت محدود تحت مالكيت يك خارجي وسرمايه گذار چيني است .

دو گونه ازاين شركت ها در چين وجود دارد،سرمايه گذاري مشترك متساوي،و يا شركت تعاوني يا سرمايه گذاري مشترك قراردادي.اينها ميتوانند در يك سطح مشترك ظاهر شوند اما مفاهيم متفاوتي براي ساختار نهادي شان دارا هستند.
زمينه تجارت شركت هاي سرمايه گذاري مشترك بايد به وضوح مجموعه اي ازپروژه هاي پيشنهادي(كه به تاييد مقامات دولتي نيازمند است)باشد.چنين شركت هايي شايد تنهادر زمينه هاي عملياتي ثبت شده خود به فعاليت بپردازد و هرگونه تغييري نياز به ثبت ازطريق مقام دولتي واقعي وبه روز رساني ثبت دارد.يك شركت سرمايه گذاري مشترك ميتواند انواع تجارت را درهركجا چين ،راه اندازي كند.
قوانين شركت سرمايه گذاري مشترك باحقوق متساوي،نيازمند است كه شريك خارجي حداقل25 %سرمايه اوليه راشريك شود.
حد بالايي براي سهم شريك خا رجي در نظر گرفته نشده به جز اينكه قوانين چين خواهان ان است كه شريك چيني بيشترين مالكيت را داشته باشد.(براي مثال صنايع محدود)
اين گونه شركت ها بايد به عنوان شركت با مسئوليت محدود پايه گذاري شود.شركاي اين شركت ها بايد در مديريت سهام شريك شوند.
شركت هاي سرمايه مشترك بايد توسط يك شخص حقوقي تاسيس گردد(شركت بامسئوليت محدود).اعضاي اين دسته از شركت ها، در مذاكره در زمينه ي حقوق مورد انتظار،تعهدات، تقسيم ضررو زيان ومسئوليت ها ،مديريت و مالكيت قدرت تا زمان پايان قرداد و امثال اينها در يك قرارداد سرمايه گذاري مشترك آزادي قابل توجهي را دارند.برخلاف شركت هاي سرمايه گذاري مشترك با حقوق متساوي،مشاركت در سود و نمايندگي در هيئت مديره نياز به تناسب با سهم اعضا ندارد.

دفتر نمايندگي در چين
آسان ترين و اقتصادي ترين راه حضور قانوني در چين تاسيس دفتر نمايندگيست. ارتباط بهتر با تجارت ها و مصرف كننده ها از چين و آسيا با ساير نقاط دنيا از جانب مالكان هدف اصلي شركت است. دفتر نمايندگي در چين به صورت يك نهاد مستقل قانوني تلقي نميشود بلكه وابسته به مالك اصلي خود ميباشد و نميتواند به صورت مستقيم درامد حاصل از فعاليت هاي تجاري را هدايت كند. اين نهاد نميتواند وارد قراردادهاي خريد و فروش بشود،قادر به دريافت پول محصولات وخدمات،صادر كردن فاكتورها يا بازگرداندن پول هاي خارجي به كشور نميباشد.يك دفتر نمايندگي تنها محدود به هدايت كردن فعاليت هاي عملياتي غير مستقيم از جمله:
تجارت به منظور ارتباط بين مصرف كننده ها ،تامين كننده ها و دفتر مركزي
معرفي و فروش محصولات طبق اهداف فروش
تحقيقات علمي در بازار داد و ستد(جستجوي تامين كننده ها،جستجوي همكار،توانايي هاي فروش و تبادل فناوري كنترل كيفيت حسابرسي ميباشد.)
دفتر نمايندگي نياز به سرمايه اوليه ندارد.
راه اندازي دفتر نمايندگي در چين عمدتا يك امر مطابق با برنامه تجويز شده و طبق آيين دادرسي است.
دوره زماني مشخص براي روند درخواست ثبت نمايندگي تقريبا 2ماه است.گروهي از پرونده ها بايد ارسال شود و بازده زماني اين آماده سازي بسته به مالك شركت ميباشد.
از ژانويه 2010 نياز جديدي در نظر گرفته شده كه شركت مادر دفتر نمايندگي حداقل 2سال قبل از درخواست دفتر نمايندگي آغاز به فعاليت كرده باشد.مدارك شركت و نامه تاييديه بانك كه ارائه كننده وضعيت حساب بانكي شركت مورد نظر،كه تائيد مناسب بودن آن است بايد ترجمه رسمي شود وبه تائيد سفارت چين در ايران برسد.

فضاي دفتر در چين
دفتر نمايندگي در چين بايد در محلي داير شود كه مالك آن از لحاظ قانوني اجازه اجاره آن به چنين منظوري را داشته باشد.گواهي اجاره و قرارداد مورد نياز است و بايد مورد تاييديه مقامات دولتي قرار بگيرد.چنانجه مالك آن قادر به فراهم كردن چنين گواهي اجاره اي نباشد توصيه ميشود كه با مقامات مسئول در باب قرار گرفتن دفتر در آن محل صحبت شود.
جداً از امضا كردن قرارداد اجاره قبل از اطمينان اينكه دفتر نمايندگي قابليت ثبت در آن محل را داراست،خودداري كنيد.
در چين هر دفتر نمايندگي بايد آدرس مربوط به خود را دارا باشد.هر آدرس دفتر: يك شركت ثبت شده قانوني.دفاتر مجازي اجازه داده نشده. براي شركت هاي تازه تاسيس ،آغاز دريك مركزتجاري كه شامل بخش هاي اتاق گردهمايي،پذيرش باشد توصيه ميشود.به علاوه قابليت تغيير پذيري در صورت نياز به گسترش يا كوچك كردن را دارا باشد.قابل ذكر است كه براي سرمايه گذاري هاي بزرگتر يك دفتر واقعا مناسب بايد اجاره شودو به ويژه هزينه هاي بازسازي اوليه ،مبلمان ،نصب و راه اندازي تاسيسات و هرآنچه كه مورد نياز يك مركز تجاري است بايد در نظر گرفته شود.
در بعضي از شهرها مثل شانگهاي ،شنزو و گوانجو يك تاييديه املاك واقعي بايد توسط مقامات دولتي آماده گرددو مالك ملك بايد پيگير اين پروسه باشد.

نماينده ارشد
نماينده ارشد بايد توسط شركت مادر منصوب شود.اين شخص درقبال تمام فعاليت هاي دفتر نمايندگي مسئول ميباشد و بايد در نظر گرفته شود كه يك وجهه قانوني به فرد مورد نظر ،اجازه امضا كليه فرم هاي دولتي و هرگونه پرونده مورد درخواست مقامات دولتي را ميدهد.اين بدان معناست كه شخص مورد نظر به صورت خودكار قادر به دسترسي به حساب هاي بانكي و همچنين ايجاد هرگونه وكالت ميباشد.
توصيه ميشود فردي را انتخاب كنيد كه با تجارت درچين آشنايي داشته باشد،شخصي كه به چين سفر خواهد كرد وبا امور و اشخاص مربوط به اين كشور سروكار خواهد داشت.اين بدان علت است كه زماني كه بازرسي هاي پايان سال و بسته شدن دفتر نمايندگي فرا ميرسد،عموما مقامات مالياتي از فرد بابت پرداخت ماليات بر درامد شخصي سوال خواهند كرد.

نماينده ارشد به صورت خودكار مسئول پرداخت ماليات بردرامد شخصي درچين است حتي اگر مقيم چين نباشد.چنانچه وي مقيم چين نباشد ميبايست باتوجه به ميزان درامدشان وطبق تعداد روزهاي كه در ماه هاي مشخص درچين بوده ماليات بر درامد خود را بپردازد.
اگرشخص درچين باشد ماليات به صورت ماهانه طبق دستمزد سازمان حقوق و درامد چين پرداخت خواهد شد.

حسابداري و تشكيل پرونده مالياتي ،ماليات بر برنامه معافيت ونياز به مميزي سالانه
ازانجايي كه دفتر نماينگي اجازه توليد درآمد ندارند،پايه مالياتي آن ها براي ماليات سود سهام شركت ((EIT و ماليات كسب و كار(BT (بر پايه هزينه هاي آن ها فرض شده است.نرخ ماليات بر سود حداقل 15% براي حسابرسي در نظر گرفته شده است،به علاوه در چين نرخ ماليات برسود شركت  (EITروي 25%و ماليات تجارت(BT) روي 5% تنظيم شده است .اگرچه پايه مالياتي براي ماليات تجارت ، مقدار هزينه هاي صورت گرفته شده ست.
ماليات اضافي همچون ماليات بر درامد شخصي براي كارمندان و همچنين هزينه هايي همچون تمبر دولتي بايد مشخص گردد.شايد اين امر براي شركت هاي سرمايه گذارخارجي عجيب به نظر برسد به خصوص به يك دفتر نمايندگي يك بخش بدون توليد سود تلقي ميشود اما دولت چين خواستارپرداخت اين ماليات است چرا كه براين باور است اين شركت ها با داشتن چنين دفاتري در چين سودي را براي شركت هاي مادر خود همراه خواهند داشت.
همچنين توصيه ميشود مجموعه حساب هاي مربوط به هزينه هاي دفتر نمايندگي و همه ي اصل رسيدها تا حداقل 5سال، در دفتر نگهداري شود.
به دفتر نمايندگي به صورت ماهانه وفصلي ميزان عوارض اعلام ميگردد.
به علاوه مميزي سالانه وبازرسي هاي سالانه دفتر نمايندگي مورد نياز است وبايد كامل شود.

نيازهاي جانبي براي دفتر نمايندگي در چين
چنانچه هرگونه تغييري در دفتر نمايندگي مثل تغيير آدرس دفتر ،تغيير نماينده ارشد،تغيير در حوزه ي تجارت و موارد ازين دست صورت گيرد بايد توسط مقامات دولتي اصلي تاييد گردد و همه گواهينامه هاي ثبت شده دفتر نمايندگي بايد به روز شود.
هرساله(بسته به موقعيت مكاني) دفتر نمايندگي نياز به،به روزرساني ازطريق تاييد توسط مقامات دولتي دارد و كليه اسناد جديد بايد ارائه شود.

استخدام خارجي به هنگام ثبت شركت در چين
دقت داشته باشيد كه يك ايين نامه جديد در ژانويه 2010 صادر گرديده كه طبق ان كليه دفاتر نمايندگي تنها قادر به حمايت چهارفرد مقيم خارجي(يك نماينده ارشد وسه كارمند)ميباشند.

شركت هاي مسئوليت محدود براي سرمايه گذارخارجي:
شركت تماما تحت مالكيت خارجي
يا شركت سرمايه گذاري تجاري خارجي
يا سرمايه گذاري مشترك
شركت تماما تحت مالكيت خارجي يا شركت سرمايه گذاري تجاري خارجي به سرمايه گذاران خارجي اجازه توليد،پيشرفت ،مونتاژ،تجارت،توزيع يا ارائه خدمات در چين را ميدهد بدون نيازبه پيوستن به شريك چيني.
راه اندازي شركت بامسئوليت محدود لزوما بدان معني نيست كه شما قادر به پرداختن هرنوع فعاليتي باشيد،.بسيار مهم است كه از آغاز تاسيس،نوع فعاليت اينگونه شركت ها دقيقا مشخص گردد.
در بعضي اهداف مشخص يك شركت سرمايه گذاري تجاري خارجي مدلي است از شركت تماما تحت مالكيت خارجي كه حق واردات وصادرات براي اهداف تجاري را داراست. اين سبك نهاد به شما اجازه مديريت كردن تجارت بدون نياز به استفاده وكيل واردات و صادرات را ميدهد.
سازمان قوانين شركت چين حداقل سرمايه مورد نياز را يك ميزان متحد30.000 يوان (4.750دلار) براي تمام مدل هاي تجارت در نظرگرفته است.اگرچه دولت و ايين نامه هاي محلي اين حداقل سرمايه (ميزان واقعي سرمايه ثبت شده كه به تجارت موردنظر تزريق شده درواقع نقش تغذيه كنندرا داردو معادل سرمايه عملياتي مورد نياز نهاد مربوط ميباشد) رادر نظر گرفته است تا ميزان پول مورد نيازبراي حفظ حيات تجارت مورد نظر را براساس ارز رايج تاميين كنند تا زماني كه تجارت موردنظر به تنهايي قادر به تامين مخارج خود در چين باشد.يكي از اسناد درخواست شده توسط دولت نوع برنامه عملياتي و ترسيم مخارج مربوط به پروژه هاي شركتهاست و سرمايه مورد نياز در نخستين 5سال فعاليت ان ها ميباشد. پروسه ثبت اطلاعات از زمان ارسال اسنادشركت مربوط به درخواست ثبت شركت به مقامات دولتي تقريبا 3 ماه وقت ميگيرد.6 هفته براي گرفتن مجوز تجارت به اضافه 6 هفته تا كامل شدن مراحل ديگر تخمين زده شده است.

موارد مورد نياز براي شركت هاي محدود(شركت تماما تحت مالكيت خارجي/
شركت سرمايه گذاري تجاري خارجي
/ سرمايه گذاري مشترك)
سرمايه اوليه مورد نياز
سرمايه اوليه مورد نياز از نهادي به نهاد ديگر متغير است و بر طبق ضوابط محلي است.هركجا كه اين شركت ها پايه گذاري شود معيارهاي سرمايه گذاري اوليه بر طبق آن در نظر گرفته ميشود.
دولت ميزان سرمايه اوليه منطقي را بر طبق نوع سرمايه گذاري در نظر خواهد گرفت.قابل ذكر است كه حداقل سرمايه در نظر گرفته شده در چين براي شركت هاي تجاري،توليدي و توزيع 1ميليون يوان در نظر گرفته شده است وبايد براي درخواست از سازمان ماليات دهندگان عمومي كه اجازه صدور فاكتور ماليات بر ارزش افزوده را به اين شركت ها ميدهد،برنامه ريزي شود.
سرمايه اوليه و آمار و ارقام سرمايه كلي هردو حين پروسه ثبت درخواست مورد نياز مي باشند .سرمايه گذاري كلي به منظور مشخص شدن فعاليت شركت و به معناي تعهدي ضمني به مقامات دولتي است.شركت هاي مسئوليت محدود از طريق مقدار سرمايه اوليه ثبت شده وتزريق شده به اين دسته از شركت ها شناخته ميشود.سرمايه ثبت شده ميتواند به صورت نقد پرداخت شود.
اندازه گيري مقدار سرمايه ثبت شده به منظور پول نقد كسب و كار مهم تلقي ميشود ونه اينكه حداقل مقدار واجد شرايط به عنوان دستورالعمل ها صادر شود.شرايط اعلام شده توسط دولت محلي به عنوان راهنماست و با هدف تامين بودجه موردنيازاز طريق سرمايه اوليه ثبت شده اين دست شركت هاست تا زماني كه قادر به تامين خود بادرامد حاصل از فعاليتشان باشند.چنان چه چنين چيزي اتفاق نيافتدو شركتها همه ي سرمايه اوليه خود را به اتمام برساننددچار مشكل بزرگي شده اند كه به سادگي قابل جبران نيست.مسايل ديگري نيز مدنظر دولت محلي ميباشد،به دنبال سرمايه گذاري خارجي ،نه تنها آگاهي كامل از ماليات ضروري است-سرمايه خيلي كم در ماليات بر ارزش افزوده وموارد ازين دست ميتواند مشكل ساز باشد-بلكه نياز حياتي است به ذكرسرمايه اوليه مورد نياز براي فعاليت هاي تجاري ،اين امر جريان نقدي عملياتي است نه فقط در نظر گرفتن مجوز هاي نظارتي.
ديگرموارد مورد نياز براي شركت هاي با مسئوليت محدود

هرگونه تغييردرمورد شركت همچون تغيير آدرس دفتر ،تغير نماينده قانوني،تغيير زمينه فعاليت و امثال اينها به تاييد مقامات دولتي رسانده شود و همه ي اسناد رسمي مربوطه به روزگردد.

ماليات شركت هاي مسئوليت محدود
پرونده مالياتي به هنگام ثبت شركت در چين
نرخ ماليات از سال 2008 براي كليه شركت هاي خارجي و محلي 25% در نظر گرفته شده است ودر 4 نوبت پرداخت ميگردد.

ماليات كسب وكار
ماليات كسب كار در رابطه با معاملات و خدمات ارائه شده توسط شركت ها،اعمال ميگردد.
به عنوان مثال خدمات پس ازفروش، كنترل كيفيت خدمات،نصب و راه اندازي تجهيزات وغيره.ميزان اين ماليات بسته به بزرگي حجم معاملات بين 3%تا 20% قابل تغيير است كه در ببشتر مواقع 3 تا 5 درصد تعيين ميگردد كه به صورت ماهانه پرداخت ميشود.

ماليات بر ارزش افزوده
قوانين دولت چين خواهان پرداخت ماليات بر ارزش افزوده براي كليه شركت هايي كه از طريق چين مشغول به فروش كالا ،پردازش مواد،صادرات كالاو تعمير و جايگزيني خدمات ميباشند.
بر اساس ماليات درچين شركت ها به 2 گروه تقسيم ميشوند 1-بسته به سرمايه اوليه 2-درآمد حاصل از فعاليتشان.

حسابداري و تشكيل پرونده مالياتي،معافيت مالياتي و نياز به مميزي سالانه
يك شركت با مسئوليت محدود، مسئول بايگاني وپرداخت موارد مالياتي بالا ميباشد وهمينطور ماليات بر درامد شخصي براي كارمندان،ماليات تمبر وكليه ماليات هاي بالقوه.
نياز به بكار بستن نرم افزارسيستم حسابداري براي انجام حسابداري ماهانه وانجام كليه قطعنامه هاي مالي و ماليات هاي اعلان شده توسط دولت.
مميزي سالانه وبازرسي هاي سالانه مورد درخواست شركت ها با مسئوليت محدود ميباشد و قبل از ماه مي هر سال بايد به تاييد برسد.مميزي هاي سالانه بايداز طريق تاييد محلي شركت حسابداري عمومي صورت گيرد.

موارد تكميلي براي شركت هاي با مسئوليت محدود
به روز رساني سالانه يك روند اداري است اما زمان خوبي است براي گرفتن موجودي و اطمينان از درستي و به روز بودن كليه اسناد كاري.گزارش مالي حسابرسي،گزارش مميزي ارز و گزارش سالانه بايد به تاييد7 بخش دولتي برسدو تاييد كليه اسناد بايد قبل 30 جون هر سال صورت گيرد.

استخدام از سرزمين چين و خارجي
دفتر نمايندگي در چين
يك دفتر نمايندگي اجازه استخدام كاركنان چيني به صورت مستقيم را ندارد.سازمان استخدام، استخدام نيروهاي محلي از طرف شركت هاي خارجي را عهده دار است.طبق قوانين چين،يك دفتر نمايندگي يك نهاد قانون تلقي نميشود وسازمان بازار كار خدمات خارجي خواهان استاندارد سازي و تنظيم رفاه و مصالح كارمندان يك دفتر نمايندگي است.
كارمدان خارجي ميتوانند به صورت مستقيم توسط اين شركت ها استخدام شوند.پس از آن كه گواهي نامه ثبت نام به انجام رسيد وپس ازرسيدن به چين،فرد مهاجر خارجي بايد تاييديه سلامت از بيمارستان هاي مخصوص دولتي راقبل از درخواست براي اجازه كار و اقامت دريافت كند.

شركت هاي با مسئوليت محدود در چين
شركت هاي با مسئوليت محدود اجازه استخدام كارمندان چيني و خارجي را بدون استفاده از سازمان استخدام را دارا ميباشند.اگرچه از اين سازمان براي استخدام نيروي كار چيني ميتوانند كمك بگيرند. درهر دوصورت رفاه و مزاياي كارمندان در شركت بايد تامين گردد.

ساختار قانوني كسب و كار كشور چين
چنان چه شركت ها خواهان بدست آوردن همه سود يك حضور بين المللي باشند،بايد به دقت و با روشي دقيق در مورد محلي كه كه سود خيز است برنامه ريزي داشته باشند.
براي برخي از تجارت هاي بين المللي ،سرمايه گذاري در چين ميتواند مفيد باشد.فروش در آينده ازطريق سرمايه گذاري در چين، برنامه ريزي مالياتي خاص و قابليت توزيع سود مواردي است كه راه اندازي شركت در چين را امري شايان توجه ميسازد.