میراث فرهنگی ناملموس یا معنوی چیست ؟؟


به طور کلی به میراث فرهنگی که وجه فیزیکی نداشته باشند ، میرانث فرهنگی ناملموس میگویند .

مواردی مانند زبان های محلی ، هنرهای خاص ، اداب و رسوم ، مراسمات محلی ، جشن ها و فستیوال ها ، مراستمات مذهبی ، گویش ها ، نمایش ها ، تئاتر ها ، فرهنگ ها ، از جمله میراث فرهنگی ناملموس محسوب میشوند .

لیست میراث فرهنگی مقاصد مختلف که در سازمان یونسکو به ثبت رسیده است را میتوانید در سایت دنبال کنید .