تو این بخش میتونید در مورد ایرلاین های ایران و دنیا بخونید .و از هواپیماهای مختلف ، شرکت های سازندشون و قابلیت ها و تاریخجشون اطلاعات کسب کنید .


چند تا ایرلاین داریم ؟

چه سازمانهایی پروازها را کنترل میکنند ؟

ایران چند تا ایرلاین دارد ؟

بزرگترین ایرلاین کدام است ؟

بزرگترین فرودگاه ها به ترتیب رتبه ؟

فرودگاه ها با قوانین خاص کدامند و این قوانین چه هستند ؟

درجه بندی ایرلاین ها از نظر کیفیت چگونه است ؟