آیا میشه غذایی رو که دوست داریم توی پرواز بخوریم ؟؟ چه چیزایی رو میشه تو پرواز خورد ؟


در مورد وعده های غذایی و نوشیدنی ها در طول پرواز صحبت خواهیم کرد و با شرایط و قوانین ایرلاین های مختلف تو زمینه سرو غذا آشنا میشید .

سرو غذا و نوشیدنی توی پرواز آداب و شرایط خودش رو داره که شاید خیلی چیزاش برای شمام جالب باشه .