خواجه ربیع از قبرستانهای قدیمی و بسیار مهم مشهد محسوب می شود که بعنوان جاذبه ای گردشگری نیز شناخته شده است و همه ساله ، باعث جذب و کشیده شدن گردشگران داخلی و بعضا خارجی به سمت خود می گردد .


این مکان مذهبی ، در خیابان خواجه ربیع " بخش انتهایی " و در شمال غربی مشهد واقع شده و بنای آن ، در دوران صفویان ، ( به توصیه شیخ بهایی ) ایجاد گشته است .

قبرستان خواجه ربیع مشهد ، بناى با شکوه و زیبایى واقع در باغى وسیع و مصفا بر کناره راست کشف رود در حاشیه شمالى شهر مشهد است .

این مقبره ، داراى گنبدى به ارتفاع 18 متر با ساقه اى بلند ، بر روى بنایى چهار ایوانى است که نمایش آن از بیرون ، 8 ضلعى می باشد .

گنبدی که متعلق به این بناست ، پوشیده از کاشیهاى زیباى فیروزه اى می باشد و درون آن نیز ، با نقاشی هاى طلایى رنگ و اخرایى تزئین شده است .

حسین آباد خواجه ربیع ، نام روستایى است که باغ آرامگاه خواجه در آن واقع شده و از جمله موقوفات مزار خواجه است .

در وقف نامه قابل تأملى که از مدرسه پریزاد مشهد ( به تاریخ 823 هجری قمرى ) بر جای مانده است ، بانى آن مدرسه ( که شخصی به نام پریزاد خانم بوده ) از اعقاب خواجه ربیع معرفى شده است .

ساکنان مشهد این مورد را به خوبی می دانند که خواجه ربیع یکى از قبرستان هاى مهم این شهر بوده که جد قاجارها ( فتحعلى خان ) نیز که در سال 1139 قمرى توسط نادرقلى افشار در همان باغ کشته شده ، در زیر گنبد مقبره خواجه مدفون است ، بدین سبب در دوره قاجاریه ، توجه ویژه اى به این مزار شده است .

لازم به توضیح است که در قرن اخیر تا به امروز ، اداره باغ و مزار خواجه ربیع ، بر عهده آستان قدس رضوى بوده ، در حالى که پیش از آن ، متولى خاص داشته است .