در جزیره قشم مکانی وجود دارد به نام مقبره مقدس تم سنیتی که به بقعه پیر نیز شهره است ، این گورستان جزو زیباترین و قدیمی ترین آثار باستانی این منطقه گردشگری است .


در اطراف بقعه پیر، گورهاى فراوانى است که از دوره هاى مختلف اسلامى به جا مانده ؛ روى سنگ گورها انواع خطوط اولیه اسلامى از جمله خط کوفى ، نسخ و ثلث به چشم می خورد که مربوط به سده های 9 تا 11 می باشد ، این خطوط براثر بارندگی های بسیار در حال نابودی می باشند .

درب کوتاه این بقعه ، به گورستانى وسیع باز مى شود که بر روى مزارهاى آن گل کاکتوس به چشم می خورد ؛ بوته هایى که از حدود آبان ماه تا اردیبهشت ماه هر سال غرق گلهاى سرخ رنگ و زیبا هستند . 

بر اساس مدارک و شواهد به دست آمده از تحقیقات باستان شناسی ، احتمال اینکه این مکان شهر زیبایی در گذشته بوده است زیاد است ، زیرا اکثر خاک های این منطقه ، پر از کاشى ها و سفال ها و آثار باستانى خرد شده می باشد که خود ، حدس دو یا سه بار زلزله خیلى شدید را در این منطقه تأیید مى کند .

نام تم سنیتى یا طم صنیتى " به روایت بعضى کتب " در حقیقت باید نامى باشد که اسپانیایى ها به بقعه پیر داده و آن را تحریف کرده اند .

بقعه پیر در روستای تم سنیتی در نزدیکی منطقه توران واقع شده است ، در حال حاضر نیمی از بنای کامل و اصلی باقی مانده که آن هم به تنهایی زیباست و ارزش گردش را دارد .

این بنا به لحاظ ساختار ، ( طبق گزارشات به ثبت رسیده ) با مصالحی نظیر : قلوه و لاشه سنگ ، ملات ساروج و تیکه های سنگ های مرجانی درست شده است و مطابق با شواهد ، معماری این بنا مربوط به دوره سلجوقیان است .

ورودى این مزار ، دارای درب کوتاه و کوچکی است که مرقد پیر در سطح پایین تر از زمین قرار گرفته ؛ این مورد نشان از آن دارد که شاید قبل از دوران سلجوقی ، این بنا معبد مهرى و محلی برای نیایش بغ مهر یا میترا بوده است .