کاخ بهارستان ، واقع در میدانی به همین اسم می باشد که به لحاظ معماری ، سبکی متفاوت از سنت و تجدد را در ارگ حکومتی این شهرستان به رخ بازدیدکنندگان می کشد .


بنای نخستین این کاخ ، توسط ممتحن الدوله‌ در سنه 1298قمری و برای سپهسالار نخست وزیر ناصرالدین شاه ، ساخته شد .

عمارت اعیانی سپهسالار در جهت شرقی غربی ، در امتداد سردر ، طرح تکامل یافته کاخ‌ سازی قاجاری را با آمیختگی پنهان هنر مغرب ‌زمین یادآور می ‌شد ، به گونه ‌ای که شیوه هنری مغرب زمین تحت تاثیر سلیقه معماران ایرانی در این بنا، با طرح ایرانی در آمیخت و حتی مغلوب آن شد.

پس از فوت سپه سالار، ناصرالدین شاه آن را بدون ‌هیچ گونه تشریفات قانونی و شرعی، به تصرف خود درآورد و کل مجموعه را ملک دولتی خود کرد ، درست از همین زمان بود که این مجموعه ، جنبه دولتی پیدا کرد و در آنجا مراسمات و تشریفات خاصه دولتی برگزار می ‌شد که پس از گذشت مدت زمانی و همزمان با پیروزی انقلاب مشروطه ، این عمارت ، به مجلس اختصاص یافت .

پس از آتش سوزی سال 1309در سمت جنوبی ورودی ساختمان ‌، لئون ‌، معمار فرانسوی و دستیارش‌ بوریس مجسمه ساز ، آن قسمت را به سبک نئوکلاسیک پارلمان فرانسه بازسازی کردند . 3 سال بعد نمای ستون دار ورودی به سرتاسر نمای جنوبی تعمیم داده شد و در سنه یکهزاروسیصد و پانزده خورشیدی ، استاد حسین طاهرزاده نمای شمالی ساختمان را از روی ستون ‌های آپادانای تخت جمشید ساخت.‌

( اولین دوره مجلس در مورخه 18 شعبان سنه هزارسیصدو بیست و چهار ، مطابق با مهرماه سال 1285، با حضور مظفرالدین شاه ، در عمارت سلطنتی‌ ، اتاق برلیان کاخ گلستان و با شرکت سفرا و نمایندگان کشورهای مختلف گشایش یافت )

در زمانی که مظفرالدین شاه درگذشت ، محمد علی شاه‌ در مخالفت با مجلس و در توطئه‌ ای شوم ، اعلام داشت که پدرش در هنگام تصویب نظام مشروطیت‌ بیمار بوده است و به این وسیله مستبدانه فرمان مشروطیت را باطل اعلام نمود و روز سه شنبه 2 تیر ماه سال 1287، سربازان محمد علی شاه به فرماندهی یکی از سران روس در 3 ستون به سوی مجلس شورای ملی روانه شدند و به دستور لیاخوف مجلس شورای ملی را، با تمام نمایندگان حاضر، هدف شلیک توپ قرار دادند. بسیاری از نمایندگان کشته شدند و به عمارت مجلس و مسجد سپهسالار نیز آسیب‌ هایی وارد شد .