چیتگر، ازجمله پارکهای جنگلی بسیار وسیع استان تهران ( با دارابودن بیش از نهصد هکتار زمین پر درخت ) می باشد که در ضلع غربی تهران قرار گرفته .


هدف از احداث بوستان جنگلی چیتگر که در آغاز مسیر وزیدن باد غربی به شهر تهران قرار گرفته، بالا بردن مقدار اکسیژن هوای تهران بوده‌است.

علاوه بر امکان طبیعت گردی در این پارک جنگلی، امکانات تفریحی دیگری نظیر : پیست سوارکاری ، اسکیت ، پیست دوچرخه سواری و نیز مسیرهای ویژه دوچرخه سواری در این پارک طراحی شده است .

( بیشتر این امکانات در محدوده شرقی پارک ( به وسعت تقریبی بیش از 250 هکتار ) استقرار یافته و محدوده غربی ( با مساحتی بالغ بر 650 هکتار ) بصورت بکر و جنگلی باقی مانده است .

پوشش درختی این پارک ، مجموعا بیش از 730هکتار را در بر می‌ گیرد که از این میزان ، حدود 53% از آنها را ، گونه‌ های سوزنی برگ مانند کاج الداریکا ، سرو نقره‌ ای و سرو خمره‌ ای و حدود 47% را اقاقیا ، زبان گنجشک ، نارون چتری ، ارغوان ، داغداغان ، افرای زینتی ، پلت ، بلوط و ایلان تشکیل داده است .

از جمله نکات بسیار مهمی که بایستی در مدت زمان اسکان در این پارک رعایت کرد ، احتیاط در مورد روشن کردن آتش می باشد ؛ زیرا مواردی بوده که فقط به خاطر بی احتیاطی های صورت گرفته ، به بروز آتش سوزی در این منطقه جنگلی ختم شده است .

پارک جنگلی چیتگر از شمال به زمین‌ های چیتگر ، از جنوب به آزاد راه تهران - کرج ، از غرب به آزادشهر و پیکان ‌شهر و از شرق به منطقه خرگوش ‌دره محدود می‌ شود .

بمنظور دسترسی به این پارک ، اگر بدنبال ساده ترین راه هستید ، پیشنهاد کوچر ، استفاده از آزادراه تهران - کرج واقع در حاشیه جنوبی پارک است .