موزه ای تحت عنوان ، "موزه جواهرات ملی ایران" یکی از اماکن تاریخی تهران می باشد که به لحاظ موقعیت مکانی ، در خیابان فردوسی این شهرستان ( مقابل سفارت ترکیه ) واقع شده .


در حال حاضر این مجموعه بی‌ نظیر در قالب موزه، در معرض بازدید عمومی قرار دارد ( این مکان,محل نگهداری بسیاری از جواهرات سلطنتی ایران از دوره صفوی، تا پهلوی می باشد )

برخی از جواهرات موزه جواهرات ملی ایران :

1- الماس دریای نور : که ارزنده ترین الماس برلیان مابین گوهرهای سلطنتی ایران و یکی از الماسهای معروف جهان است‌. ( به گواه تاریخ،الماس مذکور، چیزی درحدود یکهزارسال قبل کشف و استخراج شده است‌ و می توان گفت در میان جواهرات ملی ایران مقام اول را داراست. )


2- کره جغرافیایی : که وزن آن با پایه‌ های طلایی آن حدود 37/5 کیلوگرم و روی آن 51366 قطعه جواهر گوناگون به وزن 3656/4 گرم نشانده شده است‌.

3- تاج‌ ماه : که رتبه دوم جواهرات سلطنتی(بعد از الماس دریای نور) را به خود اختصاص داده است.(این سنگ ارزشمند بادامی شکل ، دارای وزنی معادل یکصدودوازده قیراط میباشد)

4- تاج‌ کیانی : تاجی است که پادشاهان در مراسم تاج ‌گذاری از آن استفاده می ‌کردند.

5- تخت طاووس (تخت جمشید) : که به فرمان فتعلیشاه در سال ۱۲۱۶ ه.ق ، تختی عظیم و مجلل به مباشرت نظام الدوله محمد حسین خان صدر اصفهانی فرمانروای اصفهان با جواهر و طلای موجود در خزانه ساخته شد و به مناسبت نقش خورشید مرصعی که در صدر تخت تعبیه شده است به نام تخت جمشید معروف گردید. (تخت خورشید سال ها به همان نام نامیده می شد تا اینکه فتعلی شاه با طاووس تاج الدوله ازدواج نمود.از همان زمان به مناسبت نام او، تخت به نام طاووس مشهور شد.)

6- تاج فرح : که در سال 46 و از میان جواهرات ملی ساخته شد و تاج مورد استفاده همسر سوم محمدرضا پهلوی بشمار میرفت ( بدنه این تاج از پلاتین و تعداد سنگ های قیمتی آن به این شرح است : "۱۴۶۹قطعه برلیان ، ۳۶قطعه زمرد ، ۲قطعه لعل ، ۳۴قطعه یاقوت ، ۱۰۵قطعه مروارید" ، این تاج وزنی بیش از 1480 گرم را داراست )

7- جقه نادری : که آراسته به الماس و زمرد می باشد و در وسط آن یک تخمه زمرد دامله درشت خوشرنگ نصب شده است.(این جقه در سده دوازده(ه. ق) ساخته شده است و وزنی معادل "33مثقال و 19نخود" دارد )

8- تاج پهلوی : که تاج مورد استفاده رضا خان و محمد رضا پهلوی بود. این تاج از فلزات گرانبهایی چون "طلا و نقره" ساخته شده است و با الماسهای برلیان اعلا، تخمه های درشت زمرد، یاقوت کبود و مروارید مزین گشته است. در این تاج ۳۳۸۰قطعه الماس به وزن بیش از 1100 قیراط ، ۵قطعه زمرد به وزن حدودی200قیراط و ۲قطعه یاقوت کبود به وزن ۱۹قیراط و ۳۶۸ حبه مروارید غلطان به کار رفته است.( وزن تاج مذکور، ۴۴۴مثقال ، چیزی درحدود 2کیلو و 80گرم می باشد)