قصر یاقوت یا همان کاخ سرخه حصار ، شرق تهران و در منطقه ای به همین نام واقع شده که در سنه 1262 شمسی ، سنگ بنایش گذاشته شد .


این کاخ ، شامل 2 دستگاه عمارت به نام های : کوشک بیرونی و حرمخانه بود و در مجموع چیزی در حدود دویست  اتاق داشت .

عمارت سرخه حصار(قصریاقوت)، در طول زمان ، دچار حوادث گوناگونی نظیر آتش سوزی و ... شده است که نهایتا به بازسازیهای مجدد آن ختم شد .

ساختمان این بنای مجلل در آن دوران ، نخستین ساخته ایران است که متأسفانه هیچ تأثیری از معماری ایرانی نگرفته‌ است . ( بعنوان مثال : این بنا، ایوانی در بالای درب ورودی دارد که در معماری اروپایی ویژه معرفی شدن اشخاص مهم و ابراز احساسات به مردم است )

در سال 36شمسی با تصویب مجلس شورای ملی، باغ این قصر و تأسیسات همراه با آن به سازمان بیمه‌ های اجتماعی واگذار شده و به بیمارستان ریوی تبدیل شد و در دهه چهل، بخش‌ های روانی و جراحی نیز به آن افزوده شد که تقریبا حدود سنه 55 خورشیدی نیز ، با تصویب مجلس ، تبدیل به یک بیمارستان عمومی شد و اکنون بیمارستان و مرکز فوق تخصصی قلب دکتر لواسانی نام دارد .

گذشته از بناهای سلطنتی قلعه ، ساختمان های دیگری به نام کاروانسرا ، سربازخانه و گرمابه هم از دیگر ملزومات کاخ سرخه حصار محسوب می شد که امروزه اثری از آن ها دیده نمی شود . ( لازم به توضیح است که در حال حاضر قسمتی از این محل به تاسیسات بهداشتی کارگران اختصاص داده شده است )

این اثر در تاریخ 1 مهر 1382 با شمارهٔ ثبت 10412 به‌ عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است .