قصر فیروزه تهران ، واقع در انتهای خیابان پیروزی بوده که مربوط به دوران قاجاریه و در منطقه ای تحت عنوان دوشان‌تپه ساخته شده است .


زمان ساخت این کاخ سلطنتی ، 2 سال می باشد که از 1281خورشیدی آغاز و در 1283 به اتمام رسید .

قصر فیروزه با الگو گرفتن از طرح كاخ تروكادرو پاریس ، به شكل نیم دایره و با چند ردیف ایوان‌ های روباز دورتا دور ساختمان ساخته شد. گنبدی فیروزه ‌ای بر سقف کاخ قرار گرفته است.

در اصل این مجموعه ، از 3 محوطه مختلف تشکیل شده است‌ که محوطه نخست ، محل سکونت مستخدمان قصر و یک اصطبل آجری ‌، دومین محوطه ، مختص به باغی کوچک و محوطه سوم نیز باغ و استخر بسیار بزرگی بوده است ‌.

یکی از نکات جالب و البته شاید عجیب ، معماری این باغ می باشد که در طراحی اش ، به چیزی تحت عنوان قرینه ‌سازی اهمیت داده نشده و نیمه های شرقی-غربی اش با یکدیگر متفاوت هستند .

از آنجاییکه در زمان محمدعلی شاه توجه زیادی به این کاخ نشد ، رونق خود را از دست داد ولی در دوره سلطنت احمد شاه ، مجددا به دوران طلایی خود بازگشت و بدنبال آن بناهای تازه ای به کاخ الصاق گشت .

در دوره پهلوی پدر نیز ، رضا شاه اهمیتی به این كاخ نداد ولی به دستور پسرش بود که کاخ بازسازی و دگرگون شد و با نام قصر فیروزه شناخته شد و سپس در پیرامون و دامنه‌ های سرسبز آن منطقه خانه‌ های ویلایی اشرافی بنا گشت.

این اثر در تاریخ 20 بهمن 1355 با شماره ثبت 1331 به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.