باغ ملی ایران، موزه ای افتتاح شده در سال 47 می باشد که در بلواری با نام بلوار گیاه شناسی واقع گشته است .


مساحت این باغ موزه، چیزی در حدود ۱۴۵هکتار می ‌باشد و ارتفاعش از سطح دریا بالغ بر 1300 متر بوده و دارای آب و هوای نیمه خشک و میزان بارندگی متوسط سالیانه حدود ۲۴۰ میلیمتر است.

باغ گیاه شناسی که مورد بحث این مقاله می باشد ، شامل3هزار گونه از انواع گیاهان "درختچه ‌ای ، بوته ‌ای و درختی" است . این موزه زنده متشکل از رویشگاه‌های گوناگون ایران نظیر: "کوهستانی البرز و زاگرس، جنگلی خزری و بیابان ها و همچنین رویشگاه های مهم جهان نظیر اروپا، آمریکا، آسیا (هیمالیا، چین و ژاپن) میباشد .

در باغ موزه یادشده، قطعات تخصصی نظیر "گیاهان دارویی و صنعتی، آربراتوم، گیاهان پیازدار ایران و باغ میوه ایرانی" و همچنین قطعات آموزشی ـ نمایشی شامل "باغات سنگی و صخره‌ ای، باغهای نمایشی، آبشارها و دریاچه ‌ها" موجود است.

قطعات عمده در باغ گیاهشناسی ایران به شرح زیر است :

1- رویشگاههای بااهمیت ایران نظیر: "جنگل های خزری ، زاگرس، البرز و بیابان های کشور"

2- رویشگاه های مهم جهان نظیر: "اروپا، آمریکا، آسیا"

3- قطعات تخصصی نظیر سیستماتیک ( رده بندی گیاهی ) گیاهان دارویی وصنعتی، آربراتوم، گیاهان پیاز دار ایران و باغ میوه ایرانی.

4- قطعات آموزشی ـ نمایشی شامل باغ های سنگی و صخره‌ای، باغ های نمایشی،

5- آبشار ها و دریاچه‌ها

6- گلخانه های مناطق گرمسیری، مناطق معتدل و سردسیر.

اگر جزو افرادی هستنید که به انجام پروژه های تنوع زیستی ، بررسی رابطه میان میزان اکسیژن تولید شده توسط گیاهان با میزان نور رسیده به آن ، بررسی و مقایسه تأثیر آب شیرین و آب شور دریا بر رشد چمن ، ونیز بررسی وجود کلروفیل در برگهای زرد شده، جنگلها و خواص آن ، آشنایی با ویژگیهای منحصر به فرد آب ، آلودگی هوا و آلودگی آب علاقمندید و یا حتی اگر از طبیعت ، محیط زیست و تنوع گیاهی لذت می برید، این مکان میتواند فضای مناسبی برای شما محسوب گردد .

نکته جالب توجهی که بازدید از این باغ برای مردم عادی را جذاب میسازد، بازسازی مناطقی چون "چین، ژاپن، رشته کوه های البرز، زاگرس و…همراه با گیاهان اصلی آن" است. به همین خاطر است که در بخشهای مختلف باغ که قدم می‌ زنید هرگوشه ای شما را به اقلیم و گونه گیاهی خاصی خواهدبرد که در دو دسته نباتات خشک و گیاهان زنده طبقه ‌بندی شده‌ اند.