مارنان ، پلی واقع در بزرگراه خیام ، انتهای بوستان سعدی می باشد که به عبارتی در غرب اصفهان قرار گرفته است ؛ این پل متصل کننده سواحل شمالی و جنوبی رودخانه زاینده رود در غربی ترین قسمت شهر اصفهان می باشد .


درباره قدمت ساختمان پل مارنان اصفهان باید اشاره کرد تاریخ ساخت این پل را منابع تاریخی به موارد متعددی نسبت می دهند بگونه ای که برخی شالوده های پل مذکور را به دوران ساسانی نسبت می دهند، اما آنچه که مسلم است از زمان های بسیار دور همچنان که پل جی یا پل شهرستان، واسطه اتصال شمالی ترین ساحل شهری زاینده رود به جنوبی ترین ساحل مقابل بوده است، پل مارنان نیز وجود داشته و واسط اتصال 2 ساحل شمالی - جنوبی رودخانه در غربی ترین قسمت شهرستان اصفهان بوده است و قصبات و روستاهای آباد و سرسبز ماربین از طریق پل مارنان (پل ماربانان و پل ماربین) به روستاهای مقابل آن در ساحل جنوبی رود خانه متصل می شده است .

نام اصلی این پل را ماربین که خود دگرگون شده " مهربین " از فرهنگ اوستایی است ، می دانند و چون قرن ها پیش از ظهور زرتشت ، معبد مهر پرستان بر فراز آتشکده اصفهان ، از تمام روستاهای اطراف آن مشاهده می ‌شده ‌است ، نام این بلوک هم مهر بین بوده است .

پل مارنان اصفهان اکنون دارای 17 دهانه است ، اما در گذشته بیش از این مقدار ، دهانه داشته ، که اکنون بسته شده است .

این پل را با نام های ماربین ، سرفراز ، ماربانان ، مادنان نیز می شناسند و دلیل ‏نامگذاری این پل ،به سرفراز را چنین گفته اند که : " در زمان پادشاه صفوی ، یکی از متمولان ارامنه آن را ساخت و به قلب سرفراز نایل شد و مدتی هم به همین نام مشهور بود .

( این بنا ، یکی از بناهای تاریخی و توریست پذیر شهرستان اصفهان است که هر ساله افراد متعددی به عشق دیدن آن ، به اصفهان سفر می کنند . )