منار ساربان واقع در خیابان کمال اصفهان ، از زیباترین مناره های تاریخی این شهرستان بوده و متعلق به دوران سلجوقی است و در 3 طبقه و بدون پایه ساخته شده است .


منار ساربان حدود 44 متر بلندی دارد و قطر تحتانی آن 4.2 متر است ؛ ارتفاع این مناره در برخی منابع 44 متر و برخی ۵۴ متر آمده است .

مناره ها یکی از سازه های اصلی معماری ایرانی هستند که در دوره های مختلف تاریخی از آنها  به‌ عنوان برج آتش یا برج نشانه یا رهنما برای راهنمایی کاروان ‌ها در مسیر جاده ‌ها و نشان دادن مکان های اصلی بافت شهری و یا به عنوان محل خبر رسانی یا اذان ‌گویی استفاده می شده است .

واژه ساربان در لغت به معنای شتربان یا همان نگهبان شتر است و از آنجا  که منار ساربان به عنوان یک سازه منفرد ، بلند و شاخص از بیشتر نواحی و جوانب بیرون و درون  شهر به خوبی قابل مشاهده بوده است به نظر می رسد که کاربری اصلی این بنا ، در آن دوران ، راهنمایی و  جهت ‌یابی کاروان ها برای دسترسی به مرکز شهر بوده است و به همین دلیل هم هست که به این نام نهاده شده .

طراحی متنوع ، بدنه بیرونی این مناره آن را به 7 بخش متفاوت تقسیم بندی می کند : بخش اول آن آجرچینی ساده ‌است ، بخش‌ های دوم و سوم آن دارای تزیینات عالی آجرکاری است ، بخش چهارم آن گلوگاه مناره ‌است که مقرنس های آجری همراه با کاشی های فیروزه ای بسیار زیبا دارد ، بخش پنجم آن نیز تزیینات آجری است ، بخش ششم آن تاج دوم منار ‌است و بخش هفتم آن هم تارک منار یا تاج اصلی است .

كتیبه های موجود در مناره ساربان 3 عدد هستند كه با خط كوفی نوشته شده اند ؛ این كتیبه ها در زمانی كه مورد بررسی یكی از محققین قرار كرفته سالم نبوده و عوامل جوی مانند سرما و گرما و تابش آفتاب اثر بسیار برروی آن گذاشته بودند به هر حال مفاد كتیبه ها شامل عبارات مذهبی است .

منار اصفهان که از آن به عنوان برج پیزا ایران هم نام می برند دارای انحراف است ، این مناره در حدود 8 درجه به سمت جنوب شرقی از امتداد قائم منحرف شده است که ناشی از نشست نامتقارن در پایه های آن می باشد و می تواند به واسطه اختلالات موجود در شالوده آن یا به دلیل تغییرات پی در پی در سطح تراز ایستایی در سفره آب زیرزمینی و یا استفاده از چاهک های آب منازل اطراف باشد .

لازم به توضیح است که میزان انحراف این مناره ، به طور مرتب مورد بررسی قرار میگیرد تا از خطر احتمالی ریزش آن در آینده جلوگیری شود .