سالیانه گردشگران زیادی از سراسر دنیا برای بازدید از این مجموعه ی زیبا راهی گانسوی چین می شوند تا از نزدیک ناظر بر شاهکارهای هنری درون این غارها باشند و همچنین با بزرگترین پرستگاه بودایی آشنا گردند


غار موگا که به غار هزار بودا نیز شهرت دارد یکی از جاذبه های کشور چین می باشد. این غار عظیم در جنوب شرقی دان هوانگ  در استان گانسو و در مسیر جاده ی ابریشم  واقع شده است. غار موگابا داشتن مجموع 492 پرستشگاه و طول 25 کیلومتر، پرشکوه ترین و کامل ترین گنجینه ی هنر بودایی در جهان محسوب می گردد.

در ارتباط با این غار باید گفت که کنده کاری های آن از سال 366 آغاز شده و در باسازی ها بر تعداد این غارها افزوده شده است.  غارهای موگامکان هایی جهت عبادت و سلوک بودایی بود که باتوجه به مذهب غالب مردم چین در آن زمان، محلی مقدس و پر تردد به حساب می آمد. در قرن هفتم شمار غارهای این مکان به عدد هزار رسید و از همین حیث این بنا به غار هزار بودا شناخته می شود.

غار موگا در سال 1978 در فهرست میراث فرهنگی جهانی ثبت شد. ارزیابی های سازمان یونسکو نشان می دهد کهغار موگا به سبب مجسمه ها و نقاشی های دیواری اش در جهان شهرت پیدا کرده و در نزد گردشگران محبوبیت یافته است. سالیانه گردشگران زیادی از سراسر دنیا برای بازدید از این مجموعه ی زیبا راهی گانسوی چین می شوند تا از نزدیک ناظر بر شاهکارهای هنری درون این غارها باشند و همچنین با بزرگترین پرستگاه بودایی آشنا گردند.

آنچه که درون غار موگا توجه همگان را جلب می کند آمیخته شدن هنرهای خارجی با هنرهای اصیل چینی است که منجر به خلق صحنه ها و نقوش بسیار زیبایی بر روی دیوارهای این غار شده است. نکته ی جالب توجه تعداد بسیار بالای نقاشی های داخل این  غارها ست؛ به طوریکه اگر ممکن بود که  نقاشی ها را بهم متصل کنیم طول آن به بیش از 30 کیلومتر می رسید. دانشمندان این نقاشی های دیواری را کتابخانه ی دیواری نام گذاری کرده اند.