مسجد آبی ، یا مسجد سلطان احمد که یکی از شاهکارهای معماری اسلامی به حساب می آید ، در کشور ترکیه ، شهر استانبول واقع شده است .


مسجد سلطان احمد یکی از شاخص ترین مکان های دیدنی ترکیه است ، که به علت بکار بردن کاشی های آبی در طراحی داخلی آن ، مسجد آبی لقب گرفته است . هرچند امروزه دکور داخلی دیگر منحصرا به رنگ آبی نیست و در غرب نیز مسجد آبی را به "مسجد کبود" می شناسند .

علت نامگذاری این مکان به "سلطان احمد" ، ساخته شدن مسجد به دستور سلطان احمد اول طی سال های 1609 تا 1619 بوده است که پس از مرگ وی ، مسجد سلطان احمد خوانده میشود .

مسجد آبی ، با شش مناره ، نمای زیبایی به شهر بخشیده است . به خصوص زمانی که از دریا به آن نگاه کنیم . هر مناره مسجد آبی دارای سه بالکن می باشد .

صحن مسجد با کاشی های دست ساز پوشانده شده است و علاوه بر لوسترها ، بیش از 200 پنجره ، نور را از بیرون به داخل صحن اصلی هدایت می کنند .

دکوراسیون داخلی مسجد نیز ، خطاطی های "سید کاظم غباری" ، بزرگ ترین خطاط آن زمان است که آیاتی از قرآن را با خط خود به یادگار گذاشته است .

محراب ، از مرمر تراش خورده ساخته شده است ، دیواره های آن از سرامیک بوده و همراه با منبر ( که در سمت راست محراب واقع شده است ) به گونه ای در صحن اصلی قرار گرفته اند که در شلوغ ترین زمان های مسجد نیز ، مردم به راحتی امام جماعت را دیده و از سخنانش استفاده می کنند .

هنگام غروب آفتاب ، علاوه بر شنیده شدن صدای اذان از مسجد آبی ، توسط مساجد مجاور و همچنین مناطق قدیمی شهر ؛ دیدن نورپردازی زیبای مسجد در پارک روبروی آن ، صحنه ای زیبا را به ارمغان می آورد که اکثر مردم شهر و گردشگران آن را از دست نمی دهند .